ZŠ Leopoldov 9.B Ročník 2005-2006

Všetci najlepší ľudia s tej najlepšej triedy akú som kedy poznal :)

Tags: zŠ leopoldov 9.b ročník 2005-2006