Amandlovu ,Oomancoba , Oo gengesi , ndithi Oo Ndlovu zidle khaya

This group is formed by Kwanga Nojaholo u Ncobo ,Ndlovu , mntungwa gengesi ...its all abt family members bethuna khe si bonde bethuna sazaneni , sonwabeni singo Ndlovu ,Oo Gengesi guyz