aaple amalner

Aaple amalner ek sundar tirth shetr,magal maharaj ,sakharam maharaj , sane guruji, pratap seth , ji yanchi pavan nagri hahe aaplya amalner madhe je je chukiche ghadtay te thambvane aaple kam hahe