NEW एकता मित्र मंडळ,येवले आखाडा

धारकरी मी शिवरायांचा नजरेत ध्यास स्वराज्याचा पायधूळ मस्तकी आऊसाहेबांची नजरेला ओढ शिवरायांची.. जय जिजाऊ
जय शिवराय