CTV Khoa Toán -Thống Kê

Đây là group dành riêng cho việc thông báo, trao đổi, sinh hoạt CTV của khoa toán - thống kê. Mọi bài đăng không liên quan ( mua bán, quảng cáo, nhờ vả, ... ) sẽ bị xóa không báo trước. Lưu ý không mời người lạ vào !