แชร์รายเดือนBYแชร์..บ้านนกเงินด่วน

กฎที่ทุกคนต้องยอมรับ
กฎการเล่นแชร์เงิน แชร์ทองบ้านท้าวกุ๊บกิ๊บ กิ๊บ
1. โอนเงินต้นในวันที่ท้าวกำหนดของ ภายในเวลา 14.00น.
2. คนที่มีสิทธิเปียต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกแชร์ สัญญาเงินกู้ รวมถึงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้นหากตรวจสอบแล้วเป็นการเขียนขึ้นเอนริบแชร์ทันทีถือว่าตั้งใจมาโกงโดยสมบูรณ์(ส่งเอกสารทางไปรษณีเท่านั้น)
3. ในสัญญาท้าวจะรับผิดเมื่อเกิดกรณีลูกแชร์คนใดคนหนึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ลูกแชร์คนอื่นๆเพียงเท่าที่เป็นจำนวนของต้นของแชร์วงนั้นเท่านั้น
4. ลูกแชร์ที่ส่งเกินเวลาปรับ 100 บาท เกิน1วันปรับวันละ 300 บาท *งดอ้างว่าไม่รู้กฎข้อนี้
5. ลงเล่นแล้วงดยกเลิกการเล่นทุกกรณีและจะไม่มีการคืนเงินที่ส่งมาแล้วให้ใดๆทั้งสิ้น
6. ขาดส่งเกินกำหนด 1 งวด ริบแชร์ *ไม่มีข้อยกเว้น
7. ลูกแชร์ที่ลงไว้เกิน 1 มือห้ามเปียดอกติดกัน ต้องเว้น 2 งวดจึงมีสิทธิเปียมือที่เหลือ
8. ลูกแชร์ที่ลงเล่นหลายวงห้ามเปียติดกันต้องเว้น 2 งวด
9. สำหรับลูกแชร์รายใหม่งดลงมือต้นๆ
10. หากฝ่ายลูกแชร์เกิดการหนีแชร์ ลูกแชร์ต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าฟ้องร้องค่าเสียเวลาและดำเนินการติดตามทุกบาททุกสตางค์
12. การตัดสินใจของท้าวถือเป็นที่สุด 13.ชื่อท้าว น.ส.สุวิมล มนต์ชูีพ ที่อยุ่ 168/22หมู่3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เบอร์โทร 094-874-0016 ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท เดอะเน็กซ์ แอสเซท ·