KeLuarga Smk N 1 Kawunganten filial Kampung Laut

Smk Ku SMK N 1 Kampung Laut

Rumah untuk sebuah pendidikan Yang akan selalu membantu kita dalam menyongsong kehidupan yang akan kita hadapi Nanti. Semoga, diSekolah ini kita dapat mendapatkan sebuah Ilmu yang pada nantinya dapat berguna untuk kita semua :)

Amiin.


Sukses SeLaLu ;)