House Warming.....although Not Ready Yet!

Hoffwn eich wahodd i Pant y Ffynnon (cartref sar sar a nick) am 'ddrinc' bach ar nos Sul, penwythnos Gwyl y banc!
Who fancies a 'drink' on sunday, bank holiday weekend as a little housewarming in Pant y Ffynnon (new home of sar sar and nick)! Men folk welcome