Tamirul millat kamil madrasha,tongi brance alim examinee 2016

Dakhil-2015
Bijgonit:-
Ex = no
1.2=3
2 =1<|x|>2
3.1=10
3.2=14
3.7=11
5.1=15
6.5=11
7.2=5
8.3=12
9.1=7
Jamiti:-
Opopaddo : 23,49
Op.(extra) :2=5 ,10.5=4
Shompaddo : 3.7
Sh.(extra): 11=4
Trikonomiti : 12.1=14, 12.2=9, 12.3=4
Porimiti : 13.1=8, 13.6=2