Học bài chán chê

Xin mời các bạn đọc qua văn bản này hôm nay là ngày 21/9/2014 mình đã tạo nhóm học bài chán chê xin mời các bạn vào nhóm.ai cũng có thể vào càng đông càng vui mà ok chứ : ngày tạo nhóm 21/9/2014