ThumGod - Castle Clash Việt Nam

Chúng tôi là ThumGod - Chúng tôi có thể thiếu về sức mạnh của những hero hiếm - Nhưng tinh thần đoàn kết thì chúng tôi luôn có thừa.
Đề bút__HoàngTrung

Tags: thumgod - castle clash việt nam