Ye Garup only Shahzada Bilawal zardari ka Ha.. Jo jo Log Bilawal say JAlte HAin EN ke lye Ye Massage Ha. Tum kuch B Karo SHahzada zaindabad. Jeay Jeay Shahzada Bilawal Zardari. Bilawal ke Dushmano Pe Lanat beshomar.