Clan ViệtNams - Gắn Kết Niềm Đam Mê Xuyên Việt

- Group Clan TứHảiHuynhĐệ ...............
* -* Đây là 1 số quy chế mới trong Clan :
-[1]- : Tuyển member Cứng cứng tí... Khôg phải ai xin cũng cho..
-[2]- : Tuyệt đối khôg chứa chấp trẻ trâu ,ăn nói mất d