Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa!

Hot Deal khá hấp dẫn tại Sunrise Nha Trang! Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa
12 -14 Tran Phu, Nha Trang, Khanh Hoa
Tel: + 84 (0)58 3858 820 – Fax: +84 (0)58 3822 866
Email: [email protected]
Website: www.sunrisenhatrang.com.vn