Medmänniskorna i Kungälv

Till alla "sköna" nya vänner som träffats och delat sina tankar, känslor och funderingar inför och med varandra ett sätt att hålla kontakten och fortsätta dela "Tid" med varandra.