IC 47 (Pre - 12.03.2015)

Nhóm là nơi trao đổi tài liệu của lớp IC 47 (Pre IELTS - 12.03.2015). Cả lớp cùng quyết tâm. Khi nào định bỏ bài, nghỉ học hãy nghĩ lại tại sao bạn đăng ký lớp.