ILAGAN-MARQUEZ-FAMILY (Reyes/Perez/Mendoza/Sarmiento/Ramos/Marquez)

Ilagan-Marquez Family
Felix Marquez
Amparo Ilagan
Their 6 children
- Natalia Marquez Reyes
- Leonida Marquez Perez
- Josefina Marquez Sarmiento
- Josefa Marquez Mendoza
- Constancia Marquez Ramos
- Roberto Ilagan Marquez Sr.