กลุ่มผู้นิยมพระเครื่องและวัตถุมงคล หลวงพ่อเจริญ วัดโนนสว่าง

พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(เจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง เป็นพระเกจิชื่อดังของภาคอีสาน พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง หากผู้ที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน อาทิ
๑.แจ้งข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่ม
๒.พูดคุย แลกเปลี่ยนประสพการณ์ที่ได้ประสพทั้งกับตนเองและผู้อื่น
๓.สอบถามข้อมูลพระเครื่องและวัตถุมงคลชองหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
๔.นำพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจริญฯมาลงโชว์ / แลกเปลี่ยน / ประมูล เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านและผู้ที่สนใจจะได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ส่วนกลุ่มนี้จะประสพผลสำเร็จตามเจตนาที่คิดหวังไว้หรือไม่ก็อยู่กับสมาชิกทุกท่านจะช่วยกันครับ

ด้วยจิตคาราวะ
CoKe Watnon
ในวันแแห่งความรัก ๑๔ กุมภา ๒๕๕๘