KAMii MiSMO HiGiTAN NYOO [!]

FAMOUXS CCA BUA [?]
SALii CCA NUA [!] AHEKS =)

- - -

ADMiNS LHARN PWDENG MAG CONFiRM NAN REQUEST =) SOYA [?]

- - -

RESPETO LHARN PO [!]
WOLANG LAKiHAN NAN ULO [!]
BAWAL AN GULO DiTO [!] =))