EWYL 2011 GWALIOR

Yaa Kundendu tushaara haara-dhavalaa,
Yaa shubhra-vastra'avritha
Yaa veena-vara-danda-manditakara,
Yaa shwetha padma'asana
Yaa brahma'achyutha shankara prabhritibhir Devai-sadaa Vanditha
Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha jaadyaa-pahaa. wish to you all happy pooja