Maguing, Lanao del Sur

{ lumak clan }datu a maromaya sa maguing lanao del sur
{ gimbang and rogong clan } sultan sa maguing lanao del sur }
{boisan clan }sultan a diamla sa maguing a matiwaro ko butig a masla ko unayan
{ tamok clan } bai a labi sa maguing a potri sa balintao
friendly group