ĐẶC SẢN BẾN TRE

ĐẶC SẢN BẾN TRE : BÁNH TRÁNG MỸ LỒNG ,BÁNH PHỒNG SƠN ĐỐC. BÁNH PHỒNG NẾP :18.000 - 20.000/1 chục(10 cái) Bánh phồng mì : 17.000 - 22.000 /1 chục Bánh phồng sữa : 20.000 -22.000/1 chục
Bánh tráng Mỹ Lồng : 30.000/1 chục GIAO HÀNG GIÁ SỈ TRÊN TOÀN QUỐC
Liên hệ điện thọai : 0907640707