Die Vierde Dier in Die Vierde Koninkryk

Die misleiding van die vierde dier van Daniël wat vandag besig is om ons volk te verslind.

Tags: die vierde dier in die vierde koninkryk