Bakalárske učiteľské kombinácie slovenčiny

Takže, keďže väčšinou vznikajú kombinované skupiny, aby to bolo jasnejšie, tu sú len slovenčinári 1. ročníka Bc. dúfam že to tu bude fungovať a nebudeme si navzájom škodiť ale pomáhať.