Vi som mener Stavanger Torg fortjener bedre enn dette

Formålet med denne gruppen er uttrykke uro med hvordan torget vårt nå blir utsmykket.
Kom gjerne med bilder fra andre torg, gode forslag og ideer - alt som kan hjelpe politikerne til å få fjernet dette skrotet på torget vårt.
Antall medlemmer vil det bli informert politisk ledelse om fortløpende.

Del og inviter så mange som mulig.