Dân Lâm Đồng, Đang sống tại SG

^^... Dân mình cứ lao vào mà chém chém nha !!!
Không đc quảng cáo buôn bán gì trong nhóm nhé !!!
À, là cùng là Lâm Đồng cả. Nên các anh em bạn bè trong Group nhiệt tình giúp đở nhau. Như các mem nào mới cần tư vấn gì gì gì đó cứ hỏi về cái vấn đề cho dân chúng chém gió luôn thể .
>3 >3 >3