MittMedia Digital

En grupp med ambitionen att utöka och förenkla kommunikationen mellan alla MittMedia-journalister som arbetar med digital publicering.

OBS. Gruppen är enbart för Mittmedia-anställda.