Silifke poyrazı

Bu öbekte; "küfür etme, kırıcı söz yazma, meydan okuma, genel ahlâk kurallarına aykırı davranma" dışında her türlü yazışma serbesttir.
Ayrıca, herkes yazdığından kendisi sorumludur.

Tags: silifke poyrazı