Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η σελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για να ενημερώνονται και να ανταλλάζουν απόψεις οι σπουδαστές του ιδρύματος για κάθε σπουδαστικό,πολιτιστικό ,κοινωνικό ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τους αφορά