Dân 9x - Móng Cái

Hội Facebook "Dân 9x - Móng Cái" Là chỗ cho các bạn sinh từ năm 1990-2000' lớn lên và sinh sống ở thành phố Móng Cái
: Giao lưu, kết bạn và chia sẽ mỗi buồn vui trong cuộc sộng của mình' vì một thế hệ 9x Móng Cái hồn nhiên và trong sáng' Các bạn 9x cố lên.