2XU Mosman Run Group 5km, 10km & 14km Fun + Health

Welcome to the 2XU Mosman Run Group offering an 13 week training program towards race events

$150 per person
2XU Run Group Membership includes:
• Weekly training: Sat 8-9am
• 2XU Run Group race belt, cap & gym towel
• 2XU Run Group Handbook
• 1 x 20% OFF 2XU Performance Centre Voucher
• Coach support on race day.