PBTM PASIR PANJANG

PBTMPP merupakan persatuan yang menjaga kepentingan mereka yang telah berkhidmat didalam Angkatan Tentera Malaysia dan negara-negara sahabatnya.

Bertindak sebagai sebuah badan kebajikan yang memberi bantuan atau pertolongan khusus kepada ahli-ahli termasuk keluarga tanggungan mereka.

Menyokong dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Rukun Negara