KanwalPeshin Fans

For all the Serious Talks in Kashmir and on Kashmir , There is Simple solution with Satire ~ Kanwal Peshin by Veer Ji Wangoo

agar lassun chu teli chu assun zaroori....kanwal peshin

dapaan su yii az pagh ya kalkith te nachnavay,assnavi, gindnavi,,,assi sarni