CHAO HSIEN METAL INDUSTRI CO.LTD ( TALY CITY TAICHUNG COUNTRI )

Mencari teman memang mudah pabila untuk bersenang2
Mencari teman itu susah pabila untuk ke akhirat...
Teman sejati akan selalu setia dalam suka maupun duka....
Persahactan akan indah pabila kita saling menghargai dan saling menjaga.....
The best prend...
By gesyh...