Gebed en Voorbede en bevrijding

Ons verlangen is om een gezondene te zijn om de Shofar te blazen
in Zion.

Tags: gebed en voorbede en bevrijding