Tokyo Rao Vặt

Giao bán các loại hàng hoá tuỳ ý các bạn. Nơi trao đổi thuận tiện. Và để an toàn có thể nhờ ad giao dịch qua chung gian nếu 2 bên chưa có sự tin tưởng nhau. Mong mọi người đóng góp cho nhóm.