Begagnad kurslitteratur köpes/säljes, Studentkåren i Borås

Detta forum är tänkt som en portal för att köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Lägg upp "annonser" i loggen och ansvara för att de tas bort när böckerna är sålda.