Club of trainees of Ministry of Education, Youth and Science

Група, която събира на едно място всички бивши, настоящи и бъдещи стажанти! :) Така комуникацията ни ще бъде по-лесна!

Tags: education, youth