Eğitim-İş Babaeski

Grubumuz, halkımızı ve sendikamızı, Eğitim-İş Babaeski Örgütü'nün çalışmalarına dâir bilgilendirme amacıyla ve eğitim emekçilerinin, sanal âlemdeki paylaşım platformlarından bir teki olma iddiasıyla kurulmuştur.
Üyelerimizden ricâmız, grubumuzun ''hiçbir türden'' reklam amacıyla kullanılmaya çalışılmamasıdır.