Ung og Folkevalgt: Sør-Trøndelag Unge Høyre

Dette er en gruppe for de som er med på Sør-Trøndelag Unge Høyres "Ung og Folkevalgt-program". Her vil det komme informasjon om kommende arrangementer, og gruppen vil fungere som en diskusjonsarena for hva man ønsker å lære mer om.
De som senere blir folkevalgt kan bruke gruppen til å dele ideer til kommunestyrevedtak med hverandre.