K7C-BA-FUHL

Group cho khóa 7C ngành BA nhé, anh em add thêm bạn bè của lớp mình nhé :"> Have fun :3