Chia sẻ Việc Làm

Group tạo ra nhằm chia sẻ việc làm, bạn nào có thông tin việc làm chính đáng thì hãy chia sẻ các bạn nhé.
NGHIÊM CẤM QUẢNG CÁO - POST TUYỂN DỤNG TRÙNG LẬP QUÁ 1 LẦN/ 1 NGÀY - VI PHẠM BAN NICK