Bar Scouts Rumbeke

Is een ontmoetingsplaats voor leiding , oud-leiding en leiders van andere jeugdvereningingen !!

Barlijst : (coming soon!)


Rekeningnummer Bar Scouts Rumbeke : IBAN BE40 0635 6869 4463