Du vet att du är från Hangö/ Tiedät että tulet Hangosta

Visa din kärlek till Hangö med bilder och minnen/ Näytä rakkautesi Hankoon kuvilla ja muistoilla
Eller kanske vill du dela med dig av tankar eller händelser i Hangö, aktuella eller nostalgiska
Ehkä haluat jakaa ajatuksia tai tapahtumia Hangosta, ajankohtaisia tai nostalgisia