Malmö Hamn Förr och nästan nu.

Bilder och beskrivningar från arbete,fartyg och färjor i Malmö Hamn.Alla malmöintresserade är välkomna oavsett om ni har jobbat i hamnen eller rest med färjorna.