Mongolian Table Tennis Association (Official)

Монголын Ширээний Теннисний Холбооны албан ёсны групп.
Official Group of Mongolian Table Tennis Association.

Tags: mongolian table tennis association (official)