MGA BUTUANONS KAMI NGA DAKU!!!

MGA BUTUANONS KAMI NGA DAKWA!!!!!!

Tags: mga butuanons kami nga daku!!!