SAI GON HANDMADE LEATHER

ĐÂY LÀ NHÓM SINH HOẠT CỦA CÁC BẠN ĐAM MÊ ĐỒ DA HANDMADE NÓI CHUNG VÀ CÁC BẠN KHU VỰC SÀI GÒN NÓI RIÊNG! CÁC BẠN THAM GIA NHÓM VỚI MỤC ĐÍCH HỌC HỎI, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM LÀM ĐỒ DA, HAY MUA BÁN DA VÀ DỤNG CỤ HOẶC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ THÍCH ĐỒ DA HANDMADE