Hội Đồng Hương Cổ Am - Hà Nội

Hội những người quê gốc Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và các thành viên trong gia đình, đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội.

Tags: hội Đồng hương cổ, - hà nội