9-Atlantis (Voyalantis)

Mmm. So ito ang Official Group page sa Facebook ng 9-Atlantis. Dito na rin po ipo-post ang mga Special Announcements or whatsoever tungkol sa School, Okay? :) Welcome back Atlantis. Let's enjoy this school year

Tags: 9-atlantis (voyalantis)